Номхон далайн Лютеран их сургууль нь мэргэжлийн судалгаа, либерал урлаг,, иргэний оролцоог зорилготойгоор нэгтгэсэн жижиг их сургууль юм.


Олон улсын өвөрмөц хөтөлбөрүүд болон оюутны багш нарын судалгааны ойрын боломжоор нь Номхон далайн баруун хойд хэсэгт оюутнуудад маш сайн боловсрол олгодог.[/]


СТАТИСТИК БА ЭРДМИЙН МЭДЭЭЛЭЛ

БАЙРШИЛ БА КАМПУСЫН АМЬДРАЛ

ҮР ДҮН БА ЗЭРЭГЛЭЛ

ӨРГӨДӨЛ БА САНХҮҮГИЙН ТУСЛАМЖ