WHERE PLU GRADUATES WORK

Sinh viên tốt nghiệp PLU tìm được việc làm tại các công ty hàng đầu như Microsoft, Amazon, Boeing và Fred Hutchinson Cancer Research Center, đồng thời tiếp tục học cao học tại các trường hàng đầu trong nước và quốc tế như Yale, University of Washington và University College London.

64% sinh viên niên khóa 2019 đã hoàn thành hực tập, công tác thực địa hoặc nghiên cứu

PLU đã sản sinh được 106 học giả Fulbright uy tín kể từ năm 1975

XẾP HẠNG

Một trong những trường kinh doanh tốt nhất tại Hoa Kỳ

– Princeton Review

Một trường đại học hàng đầu nước Mỹ

– Forbes

Trường đại học xếp thứ 7 về đổi mới sáng tạo tại khu vực phía Tây

– U.S. News & World Report

Thuộc nhóm 13% các trường có tỷ suất hoàn vốn cao nhất cả nước

– Theo nghiên cứu của Georgetown University

Trường đại học quy mô nhỏ tốt nhất tiểu bang Washington xét về khả năng giúp sinh viên tốt nghiệp tìm việc làm

– Zippia

Thuộc nhóm 20% các trường đại học tư thục hàng đầu ở Mỹ

– Niche