PLU QUA NHỮNG CON SỐ

2700

sinh viên

12:1

tỷ lệ sinh viên với giảng viên

19

quy mô lớp học trung bình

100%

lớp học do giảng viên giảng dạy

80%

lớp học có dưới 30 sinh viên

26

sinh viên đến từ 26 quốc gia khác nhau

6

do các quốc gia hàng đầu đại diện

Canada, Trung Quốc, Ethiopia, Nhật Bản, Na Uy, Pakistan

ACADEMICS

PLU has more than 50 academic programs. Our top five programs are Biology, Business, Communication, Kinesiology and Computer Science.

KHOA HỌC MÁY TÍNH

TRUYỀN THÔNG